Jean Monnet chair of European Politics
  • LIB(e)RO  >
  •   Εταίροι του έργου
Εταίροι του έργου

Εταίροι του έργου

Εκτός από το Danube University Krems, το οποίο είναι υπεύθυνο για το συντονισμό του σχεδίου, στο έργο συμμετέχουν αρκετοί άλλοι εταίροι που υποστηρίζουν την υλοποίησή του σε στρατηγικό ή επιχειρησιακό επίπεδο. Πρόκειται για το Πανεπιστήμιο του Passau, το komm.bib (Ένωση κοινοτικών βιβλιοθηκών στην Κάτω Αυστρία), το WIFO (Οικονομικό Φόρουμ της περιοχής του Passau), την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) καθώς και το Action Synergy S.A.

Το Danube University Krems έχει προσανατολίσει συγκεκριμένα τα μαθήματά του στις ανάγκες των εργαζόμενων επαγγελματιών, δημιουργώντας έτσι το μοναδικό μη ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Ευρώπη που προσφέρει αποκλειστικά μεταπτυχιακά μαθήματα. Το Τμήμα Έρευνας για τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Διαχείριση, που ενεργεί ως συντονιστής του έργου LIB(e)RO, διεξάγει έρευνα σε τομείς όπως η εκπαιδευτική, οργανωτική και επαγγελματική έρευνα, με έμφαση στην ανάπτυξη επαγγελματικών ικανοτήτων. Το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας θα αποτελέσει ουσιαστική συνεισφορά του Danube University Krems στο σχέδιο LIB(e)RO.

Το Komm.bib είναι η Ένωση Κοινοτικών Βιβλιοθηκών στην Κάτω Αυστρία, η οποία  υποστηρίζει 155 κοινοτικές βιβλιοθήκες στην περιοχή. Σκοπός της Ένωσης είναι να προωθήσει την ανταλλαγή μεταξύ των τοπικών βιβλιοθηκών και να διαδώσει τις νέες εξελίξεις στον τομέα μεταξύ των μελών του. Το Komm.bib και τα μέλη του συμμετέχουν ήδη ενεργά στο κοινωνικό ενταξιακό έργο με τους πρόσφυγες και θα μεταφέρουν την εμπειρία τους από την υλοποίηση πολυάριθμων τοπικών προγραμμάτων στο LIB(e)RO.

Το Jean Monnet Chair for European Politics του Passau University, εκπληρώνοντας το ρόλο του στρατηγικού εταίρου στο πλαίσιο του έργου, προσφέρει την τεχνογνωσία του στο έργο σε δύο τομείς. Πρώτον,  έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση διδακτικών ενοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης κατά τη διάρκεια διαφόρων προγραμμάτων την οποία και θα συνεισφέρει στο έργο. Δεύτερον, έχει εμπειρία στη μετάδοση των ακαδημαικών ευρημάτων και αποτελεσμάτων της έρευνας  στην κοινωνία, κυρίως στα πλαίσια της σχολικής εκπαίδευσης όπου συνεργάζεται με την Academy for Civic Education στο Tutzing

Το WIFO (Economic Forum of the region of Passau e.V.) αποτελεί μια πλατφόρμα οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και πολιτιστικών φορέων στην περιοχή. Μαζί με αυτούς τους εταίρους, το WIFO αναπτύσσει και υλοποιεί έργα, μεταξύ άλλων στους τομείς της εκπαίδευσης, της  ένταξης και του πολιτισμού. Το έργο LIB(e)RO θα επωφεληθεί από την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει το WIFO στο έργο του με τους πρόσφυγες.

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος αποτελεί τον κορυφαίο θεματοφύλακα και διαχειριστή της πνευματικής παρακαταθήκης των Ελλήνων. Στόχος της Εθνικής Βιβλιοθήκης είναι να καταστεί ένα κέντρο μελέτης διεθνούς εμβέλειας των ελληνικών σπουδών. Με αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες και διασύνδεση με άλλες βιβλιοθήκες, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, θα εξασφαλίσει σε χρήστες και ερευνητές παγκοσμίως, τη βέλτιστη πρόσβαση, σε πλούσιο έντυπο και ψηφιακό υλικό για τον Ελληνισμό. Το έτος 2018, σηματοδοτεί την ιστορική μετεγκατάσταση της Εθνικής Βιβλιοθήκης, από το εμβληματικό Βαλλιάνειο στο νέο της κτήριο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ειδικότερα, η Εθνική Βιβλιοθήκη συμμετέχει στο έργο με την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης αναφορικά με τις πληροφοριακές ανάγκες των προσφύγων ως χώρα εισόδου και την προώθηση της διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης στο Δίκτυο Βιβλιοθηκών για τους πρόσφυγες.

Το Action Synergy S.A. είναι ένας οργανισμός ειδικευμένος στην υλοποίηση εκπαιδευτικών εφαρμογών που εδρεύει στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται ενεργά στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μειονοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών και των προσφύγων) μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.  Έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών τεχνολογιών, μεθοδολογιών κατάρτισης και μαθημάτων ηλεκτρονικής εκμάθησης. Έχει επίσης μακρά εμπειρία στη διαχείριση και το συντονισμό ευρωπαϊκών έργων από το 1987 και ύστερα.

Disclaimer

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.

Follow us

  LIB(e)RO on Facebook

Language

This site is also available in English. Language settings can be changed in the right upper corner.

Coordination of the project