Jean Monnet chair of European Politics
Για το LIB(e)RO

Για το LIB(e)RO

Ο στόχος της ανάπτυξης μιας διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης στο πλαίσιο του έργου LIB(e)RO είναι να βοηθήσει τους ανήλικους πρόσφυγες στο ξεκίνημά τους στην Ευρώπη, να μάθουν μια νέα γλώσσα και να βρούν τον δρόμο τους σε ένα νέο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον.

Με σκοπό την προώθηση της ενσωμάτωσης των ανήλικων προσφύγων, οι εταίροι του έργου από την Αυστρία, τη Γερμανία και την Ελλάδα επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των βιβλιοθηκών ως κοινωνικά ενταξιακών χώρων μάθησης, οι οποίες παρέχουν ιδανικές συνθήκες για την εκμάθηση γλωσσών και τη διαπολιτισμική κατανόηση.

Στο πλαίσιο του έργου, θα καθιερωθούν δίκτυα μεταξύ βιβλιοθηκών και θα δοθεί στους βιβλιοθηκονόμους και στους κοινωνικούς λειτουργούς η ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσθετα επαγγελματικά προσόντα. Συγκεκριμένα, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, θα έχουν την δυνατότητα να μάθουν περισσότερα σχετικά με την κοινωνικά ενταξιακή μαθησιακή προσέγγιση και πώς θα την προωθήσουν στις βιβλιοθήκες τους. Ταυτόχρονα, το έργο θα προσφέρει τις πρώτες, βασικές ενότητες εκπαίδευσης στους ανήλικους πρόσφυγες, οι οποίες θα τους υποστηρίξουν στα πρώτα τους βήματα εκμάθησης μιας νέας γλώσσας και ένταξης σε μια νέα κοινωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο LIB(e)RO, μπορείτε να ξεφυλλίσετε το φυλλάδιο μας.

Γιατί υπάρχει ανάγκη για ένα έργο σαν το LIB(e)RO;

Στην τρέχουσα συζήτηση για τους πρόσφυγες, οι ανήλικοι κατέχουν ειδική θέση, καθώς εξακολουθούν να είναι μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες. Πολλοί από αυτούς έχουν στιγματιστεί από τις τραυματικές εμπειρίες που έζησαν στις χώρες τους και από το επικίνδυνο ταξίδι τους και ως εκ τούτου αισθάνονται ανυπεράσπιστοι. Ιδιαίτερα οι ασυνόδευτοι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο εξαφάνισης. Στα τέλη του Ιανουαρίου 2016, όπως αναφέρει η EUROPOL, τουλάχιστον 10.000 παιδιά έχουν εξαφανιστεί (dpa, 31/01/2016). Κατά συνέπεια, υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας δομών, τόσο στις χώρες που εισέρχονται όσο και στις χώρες υποδοχής, οι οποίες θα βοηθήσουν τους ανήλικους και θα αποτρέψουν την διαφυγή τους εξαιτίας του φόβου τους για απέλαση ή κράτηση. Ταυτόχρονα, υπάρχει η ανάγκη να υποστηριχθεί το ξεκίνημά τους σε μια νέα κουλτούρα και ζωή στην Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό, είναι σημαντικό οι ανήλικοι πρόσφυγες να αποκτήσουν τις πρώτες τους γλωσσικές δεξιότητες, καθώς και μια διαπολιτισμική κατανόηση της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Ποιος είναι ο στόχος του LIB(e)RO;

 Ο στόχος του LIB(e)RO είναι να βοηθήσει στο ξεκίνημα των ανήλικων προσφύγων στην Ευρώπη, να μάθουν μια νέα γλώσσα και να βρουν το δρόμο τους σε ένα νέο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, το σχέδιο βασίζεται στην δυναμική των βιβλιοθηκών ως  χώρων μάθησης και προσφέρει στους βιβλιοθηκονόμους καθώς και στους κοινωνικούς λειτουργούς, την ευκαιρία πρόσθετης επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα αυτό. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας LIB(e)RO θα είναι δυνατόν να εκπαιδευτούν στο πώς να καταστήσουν τις βιβλιοθήκες τους ασφαλείς, αλλά και κοινωνικά ενταξιακούς χώρους μάθησης, π.χ. οργανώνοντας τις βιβλιοθήκες τους ανάλογα ή συνοδεύοντας τμήματα της ίδιας της μαθησιακής διαδικασίας των νέων.

Σε ποιούς απευθύνεται το LIB(e)RO;

Το έργο LIB(e)RO στοχεύει στη συμμετοχή δύο διαφορετικών ομάδων: αφενός των βιβλιοθηκονόμων και των κοινωνικών λειτουργών, αφετέρου των ανήλικων προσφύγων. Στο πλαίσιο του έργου, οι βιβλιοθηκονόμοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν πρόσθετη επαγγελματική κατάρτιση. Το υλικό που προσφέρεται στον ιστότοπο του LIB(e)RO καθώς και στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό οδηγό (e-tutorial) θα τους δώσει τη δυνατότητα π.χ. να οργανώνουν τις βιβλιοθήκες με τρόπο που να ευνοεί την κοινωνική ένταξη και τη διαπολιτισμική μάθηση ή να συνοδεύει τμήματα της μαθησιακής διαδικασίας των ανήλικων προσφύγων. Οι ανήλικοι πρόσφυγες είναι η δεύτερη ομάδα που επιθυμεί να εμπλέξει το πρόγραμμα. Το LIB(e)RO στοχεύει στην υποστήριξη μιας ομαλής εκκίνησης σε μια νέα γλώσσα και κοινωνία παρέχοντας μαθησιακό υλικό και κατάλληλο χώρο μάθησης. Με αυτόν τον τρόπο, οι πρόσφυγες θα μπορέσουν να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες και να αρχίσουν να αναπτύσσουν μια διαπολιτισμική κατανόηση των κοινωνικών δομών και εθίμων στην Ευρώπη.

Ποιοι είναι υπεύθυνοι για το LIB(e)RO;

Το LIB(e)RO είναι ένα έργο που αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε από μια ομάδα εταίρων από την Αυστρία, τη Γερμανία και την Ελλάδα. Παράλληλα με το Danube-University Krems στην Αυστρία, το οποίο είναι υπεύθυνο για το συντονισμό του έργου, το University of Passau (Γερμανία) ενεργεί ως στρατηγικός εταίρος. Επιπλέον, στην υλοποίηση του έργου εμπλέκονται αρκετοί συνεργάτες: ο komm.bib (Ένωση κοινοτικών βιβλιοθηκών στην Κάτω Αυστρία), το WIFO (Οικονομικό Φόρουμ της περιοχής του Passau), η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (NLG) και η Action Synergy SA.

Τι σημαίνει LIB(e)RO;

Ο τίτλος του έργου "LIB(e)RO" συνδυάζει τη λατινική λέξη "LIBER" που σημαίνει βιβλίο και "LIBERARE" που σημαίνει απελευθέρωνω, με το μικρό "-e" ως σύμβολο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης στο ρήμα "LIB (e) RO" (Ελευθερώνομαι, απαλλάσσομαι κλπ.). Τα βιβλία που συνδυάζονται με την κοινωνικά ενταξιακή εκπαίδευση, ενσωματωμένα σε ένα ισχυρό ψηφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον, επιτρέπουν στους νέους να επεξεργάζονται τις εμπειρίες τους και να «απελευθερώνονται», επιτρέποντάς τους να αναπτύξουν και να αναλάβουν οι ίδιοι τα μαθησιακά τους μονοπάτια.

Disclaimer

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.

Follow us

  LIB(e)RO on Facebook

Language

This site is also available in English. Language settings can be changed in the right upper corner.

Coordination of the project