Jean Monnet chair of European Politics
  • LIB(e)RO  >
  •   Το LIB(e)RO στην πράξη
Το LIB(e)RO στην πράξη

Το LIB(e)RO στην πράξη

ECER conference in Bozen

Under the headline "Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Resource" researchers came together this September in Bolzano, Italy, during the ECER conference organised by EERA - European Educational Research Association. The LIB(e)RO team were represented by our coordinator Filiz Keser Aschenberger, who told an interested audience more about our project and its contribution to the social inclusion of refugees. Find out more: http://www.eera-ecer.de/ecer-2018-bolzano/

36th IBBY International Congress

This August, Katerina Lygnou from National Library of Greece presented LIB(e)RO  and our e-Learning platform at the 36th IBBY International Congress. Find out more about the event on the conference website: http://www.ibbycongressathens2018.com/?c=10&lng=1

Bibliothekartag 2018

LIB(e)RO at the Bibliothekartag

On 13th and 14th June LIB(e)RO took part in the Bibliothekartag 2018 in Berlin and presented the project in the frame of the poster sessions. Find out more on the conference's website https://bibliothekartag2018.de/

Preview of the LIB(e)RO handbook in Graz

Librarians are testing LIB(e)RO

Librarians were offered a preview of two learning modules of our platform during the international congress "VERMITTELNDE (W)ORTE. Libraries and Democracy" (organised by the Austrian Library Association, BVÖ) on 17th May. Within the frame of this conference, Ursula Liebmann from komm.bib also presented our "Handbook for trainers" for the first time. You can now discover a preview here: Preview LIB(e)RO Handbook. The final versions of the handbook will be available under "For Librarians" and "Project Materials" in September.

Public libraries in NRW

On 14th March and 25th April, 2018, Marielle Ratter from University of Passau had the chance to present our project to librarians from community libraries during two regional conferences organised by Fachstelle Öffentliche Bibliotheken NRW in Leverkusen and Hagen. Thanks very much for the interesting exchange!

(c) Dirk Ehlen
(c) Cornelia Pohl

Integration³ - "Understanding politics, experiencing Europe"

On 6th February, 2018, the team of the Jean Monnet Chair for European Politics (University of Passau) presented LIB(e)RO during the seminar Integration³ - "Understanding politics, experiencing Europe". The seminar was addressed to the participants of three language and integration courses from Passau, their teachers as well as Master students of University of Passau. Additionally, the event offered the opportunity to test for the first time the LIB(e)RO eLearning Unit "My Europe".

2nd Transnational Project Meeting in Passau

On 23rd and 24th of November, 2017, the LIB(e)RO project partners met in Passau. Together, they discussed the structure and contents of the platform and decided upon nexts steps regarding the implementation of the project. During the next months, contents will be uploaded onto the platform, which will then be ready for the starting of the testing phase in late spring 2018. During this testing phase the LIB(e)RO learning platform will then be used and evaluated in the actual work with librarians and refugees in libraries.

Annual symposium of libraries in Lower Austria

On 3rd November, 2017, Ursula Liebmann from komm.bib presented LIB(e)RO as a Best Practice example at the annual symposium of libraries in Lower Austria. You can find more information on the symposium's programme on the  website of the Servicestelle Treffpunkt Bibliothek.

Στις 5 και 6 Οκτωβρίου του 2017, το DVPW (German Political Science Association) Section on Political Science and Civic Education πραγματοποίησε το συνέδριο με θέμα «Διαμαρτυρία και Συμμετοχή» στο Münster. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, η Marielle Ratter παρουσίασε το LIB(e)RO και τις ευκαιρίες και προκλήσεις που προσφέρει στους πρόσφυγες η ψηφιακή πολιτική εκπαίδευση. Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί Website der Universität Münster.

Στις 16 και 17 Αυγούστου του 2017 η καθηγήτρια Monika Kil από το  Danube University Krems  και η Ursula Liebmann από το  komm.bib παρουσίασαν το έργο LIB(e)RO κατά τη διάρκεια του IFLA-Konferenz "From Refugee to Citizen-Integration: Policies and Actions of Cultural Institutions". Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στο ερώτημα πώς οι βιβλιοθήκες και τα υπόλοιπα πολιτιστικά ιδρύματα μπορούν να βοηθήσουν στην ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών στις νέες κοινωνίες και πολιτισμούς.

Το LIB(e)RO και τα μέλη του έργου έδωσαν το παρόν στο «Dialogforum 2017» που οργανώθηκε από το  Danube University Krems: Την Δευτέρα 26 Ιουνίου, πρώτη μέρα της τετραήμερης εκδήλωσης, η Monika Kil και η Filiz Keser-Aschenberger από το Interdisciplinary Continuing Education Planning and Research Unit  καθώς και η Ursula Liebmann από το  komm.bib, παρουσίασαν το LIB(e)RO σε πόστερ. Στη συνέχεια, η Ursula Liebmann συμμετείχε στη συζήτηση επιτροπής με θέμα την συμβολή της δια βίου μάθησης στην ένταξη των μεταναστών. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στο Dialogforum's website. (Foto © Cem Firat)

Το Σάββατο 17 Ιουνίου η Ursula Liebmann από το komm.bib παρουσίασε το LIB(e)RO στο «Dankfest» (φεστιβάλ ευχαριστιών για τους εθελοντές) που οργάνωσε η Caritas St. Pölten στο Stift Melk. Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο μιας έκθεσης καλών πρακτικών.

1η διακρατική συνάντηση έργου: Από τις 5 έως τις 7 Απριλίου, τα μέλη του προγράμματος βρέθηκαν στην Αθήνα για την πρώτη συνάντηση για το έργο LIB(e)RO. Μεταξύ άλλων, συζήτησαν τα πρώτα αποτελέσματα των εκθέσεων για τα εθνικά δεδομένα (national analysis reports) καθώς και τα θεμέλια της παιδαγωγικής ιδέας, στην οποία βασίζεται η διαδικτυακή πλατφόρμα εκμάθησης, η οποία αναπτύσσεται ως επόμενο βήμα του έργου.

Disclaimer

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.

Follow us

  LIB(e)RO on Facebook

Language

This site is also available in English. Language settings can be changed in the right upper corner.

Coordination of the project